NĂM 1952--KIẾN THIẾT QUỐC GIA --thời QGVN.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

NĂM 1952--KIẾN THIẾT QUỐC GIA --thời QGVN.

Post by nt » Fri 13 Feb, 2009 4:17 pm

Image
Image

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Sun 15 Feb, 2009 6:16 am

Bác có thể cho biết chữ ký của Tổng trưởng, Tổng Giám đốc ngân khố trên tờ vé số là ai không ??
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 15 Feb, 2009 10:24 am

:D :D Câu hỏi nhỏ...Chi tiết Lớn....!!!
Lâu quá quên mất rồi.... :oops:
Bác nào ở Vietnam còn giữ cuốn sách Lịch sử Cận Đại Việt Nam của sử gia Trần Văn Sơn?? xin tra cứ dùm về thành phần nội các của chính phủ Bảo Đại thời các Thủ Tướng: Trần Văn Hữu----Nguyễn Văn Tâm.. hay Bửu Lộc...
Bạn sẽ biết ai giữ bộ nào ...tên gì.....???
Hy vọng sách còn lưu không bị hoá kiếp trong những năm 1975-1980... :twisted: :roll:

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Sun 15 Feb, 2009 10:55 am

1/ Tờ vé số xổ ngày 10-9-1952 : Tổng trưởng Bộ Kế hoạch và kiến thiết
2/ Một tháng sau, tờ vé số xổ ngày 9-10-1952 : Tổng trưởng Bộ Tài chánh và kinh tế quốc gia.
Mới có 1 tháng mà nội các đã thay đổi nhiệm vụ ký tên rồi. Em thuộc lớp người sinh sau 1975 nên Bác nào biết vì sao có sự thay đổi trên không ?
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 24 May, 2011 4:36 am

Vé số không có ngày xổ số. Có chử ký giống vé số của bác NT....
Chỉ biết là loại III.


Image
Image
Last edited by 9PN on Tue 24 May, 2011 1:45 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 24 May, 2011 5:54 am

Những vé số ở bài trên thuộc thời:
QGVN : Quốc Trưởng= Bảo ĐẠi.
-------- Thủ Tướng = NGUYỄ VĂN TÂM (1952-1953)

Những vé sồ dưới đây, cũ hơn, thuộc thời:
QGVN: Quốc Trưởng= BẢo ĐẠi.
------ Thủ Tướng= Trần VĂN HỮU (1950-1952) .

Thời thủ tướng Trần Văn Hưu có vé số : Loại I-Loại II và Loại III. Vé số không ghi ngày xổ. Tờ chót của thời này là tờ vé số ghi ngày xổ là 31-12-1951. Mặt sau như nhau-
Trong thời gian này vé số xổ 3/4 tháng một lần (Xổ bất thường...).:D
Kích cỡ của loại vé số này lớn gấp rưỡi vé số sau này. Cùng cỡ với vé số Đông Dương...


ImageImage


.................................................Image

:D :roll:

Post Reply

Return to “Vé số”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest