Page 1 of 1

Vé số miền trung & vài loại đặc biệt

Posted: Sat 28 Jul, 2007 11:20 pm
by Khải-SG
Image
Image

Posted: Sun 29 Jul, 2007 12:00 am
by Khải-SG
Image
Image
Image

Posted: Sat 27 Dec, 2008 10:17 am
by Khải-SG
Vé số ngộ nghĩnh :roll:

Image
Image
Image

Posted: Mon 29 Dec, 2008 4:16 pm
by gokien
Khải-SG wrote:Vé số ngộ nghĩnh :roll:
trời kiếm đâu ra toàn con 0 để chúng 2 tỉ 5 chục triệu bi giờ... ngộ thiệt