Năm 1953, Kiến Thiết Quốc Gia

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Năm 1953, Kiến Thiết Quốc Gia

Post by 9PN » Tue 26 Jun, 2007 6:56 am

ImageImage

Hình Chìm của tờ vé số:

............... Image
.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 13 Feb, 2009 6:53 pm

Bác 9PN trình bầy chưa đủ....
Nay bổ túc thêm cho đủ bộ.... :D
Image
Image
Image
Image

Happy Collecting.... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Vé số”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest