TẾT CUỐI----TẾT ĐẦU..

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TẾT CUỐI----TẾT ĐẦU..

Post by nt » Sun 15 Feb, 2015 7:08 pm

Vui Xuân này nhớ xuân Xưa.....
Một chút hồi tưởng về Tết đã qua..
[-o<
1---Tết Cuối của VNCH: 1975:
Image
Vé số Mùng Năm Têt năm 1975....
Image

2---Tết Đầu của CHXHCNVN:
Vé số Mùng Hai Têt năm 1979 (Kỷ Mùi)....
Image

Happy NEW TÊT.... =D> =D>

Post Reply

Return to “Vé số”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest