Page 1 of 1

Nha Trang

Posted: Wed 11 May, 2011 3:23 am
by 9PN
Hình ni thì không có quay mà chụp trong chuyến về VN năm 2004.

Chụp một buổi sáng đầu tháng 8, 2004 ở khách sạn Nha Trang nhìn ra biển lúc 5 giờ sáng. Mỗi vài phút thì làm 1 tấm:

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage