Page 1 of 1

Mới gia nhập gửi hàng xem chơi

Posted: Wed 22 Dec, 2010 9:47 am
by laoquy
Image
By laoquy at 2010-12-22
Image
By laoquy at 2010-12-22

Image
By laoquy at 2010-12-22[/img]

Posted: Wed 22 Dec, 2010 3:18 pm
by 9PN
Hình đẹp. Hoa thì nhỏ mà hình thì TO hơn cái monitor của 9PN.

Đã làm lại cho vừa kích thước. Bạn cho size "640x480 cho Message Board" là vừa.
Chúc bạn có cây đẹp...

Posted: Thu 23 Dec, 2010 1:17 pm
by laoquy
Cảm ơn dóng góp vì lảo nên hình lớn để dể xem mà thôi rút kinh nghiệm lần sau