Sanh Đẹp Đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Post Reply
thao_bonsai
Posts: 2
Joined: Mon 01 Mar, 2010 2:18 pm
Location: bình định

Sanh Đẹp Đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Post by thao_bonsai » Thu 09 Sep, 2010 6:48 pm

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Cuctran
Posts: 391
Joined: Wed 27 Dec, 2006 4:21 am
Location: Houston, Texas

Post by Cuctran » Thu 09 Sep, 2010 10:00 pm

Bạn ơi, cây của bạn đẹp lắm nhưng lần sau trước khi bạn post hình thì resize cái hình cho nhỏ lại để khi xem thì computer download nhanh hơn.
Chúc các bạn một ngày vui. Have a nice day!!!

Post Reply

Return to “Cây cảnh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest