Cây trái chuẩn bị Tết Việt, năm con CỌP

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Cây trái chuẩn bị Tết Việt, năm con CỌP

Post by 9PN » Sat 12 Dec, 2009 10:49 pm

Cây mua cũng 5 tháng rồi và bây giờ đã ra trái. Cây thường thì bán $20.

Cây như ở hình thì bán $100 tại vườn cây vì thế 9PN mua cây thường và mua thêm giàn gỗ làm cho đẹp.

Hy vọng đến Tết ta thì trái đổi màu..


Hình chụp dùng thêm đèn..
Image

Hình chụp không dùng đèn..
Image

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 31 Dec, 2009 7:05 pm

Năm 2010 đã đến. Chuẩn bị năm con Cọp. Không biết tục lệ như thế nào nhưng trái cây thì thường có thêm nhánh và lá. Nếu mua ở chợ Việt thì hy vọng có chứ mua chợ Mỹ là ngọng liền à... :lol: :lol: :lol:

Thêm vài cây sau vườn:

Cây Bưởi có múi màu trắng:


Image

Cây Bưởi có múi màu hồng. Không hiểu sao trái lại nhỏ. Có thể già rồi...:

Image

Cây Quýt:


Image

Cây Cam nhà hàng xóm. Nhánh nào qua nhà đó thì tự nhiên hái.


Image
Image

.

Post Reply

Return to “Cây cảnh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest