Page 1 of 1

Tiền Âm Phủ có những đồ dùng.....

Posted: Sun 12 Nov, 2006 4:24 am
by 9PN
Tiền Âm Phủ này có hình nhà cửa, xe, TV, Tủ lạnh,
computer, Điện thoại, và luôn cờ bạc (hic...hic :cry: :wink: )....


Image
Image
Image
Image
.
.

Posted: Tue 14 Nov, 2006 6:19 am
by tomcat1988
Chơi tiền âm phủ có một điều rắc rối là không có quyển catalog nào liệt hết các dạng âm phù , nên không biết đường mà tìm. Nếu nói tiền âm phủ thì có bao gồm luôn mấy giấy hình vuông có in màu vàng hay bạc ở giữa không?