Tiền Bùa của Thái Lan ( Một dạng giống tiền âm phủ )

Tiền dành cho cõi âm
Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền Bùa của Thái Lan ( Một dạng giống tiền â

Post by Ngọc Hải » Mon 06 Nov, 2006 5:43 am

Tiền này dùng trong các Bun hội cầu may mắn, lễ cúng tổ tiên....Tiền này giữ trong nhà chứ không đốt gửi về cõi âm

Bạn lạc nhạn ở Thái Lan đọc giùm anh em xem trên đồng tiền họ viết những gì - Cảm ơn trước nhé !!!

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Tiền Âm Phủ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest