Tiền Âm Phủ năm 2006 tại Mỹ

Tiền dành cho cõi âm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Âm Phủ năm 2006 tại Mỹ

Post by 9PN » Sat 04 Nov, 2006 1:43 am

Dưới đây là tiền bán theo ký Lô (hay theo mỗi xấp) tại phố Tàu..Los Angeles:

Image

Post Reply

Return to “Tiền Âm Phủ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest