Tiền Âm Phủ Đô La Mỹ

Tiền dành cho cõi âm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Âm Phủ Đô La Mỹ

Post by 9PN » Fri 03 Nov, 2006 11:01 pm

Tiền Đô La dành riêng cho Cỏi Âm:

ImageImage
ImageImage

Ông đội mũ trong tờ 100 đô la. Tờ này quá lớn - 26 cm:
Image
.
.

Post Reply

Return to “Tiền Âm Phủ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest