Page 1 of 1

Tiền Âm Phủ đang rao bán tại cửa hàng CGB - Phá

Posted: Thu 07 Aug, 2008 2:15 pm
by 9PN
Hôm nay nhận được Catalog về tiền Âm Phủ. Tổng cộng 15 trang.
Ai có nhu cầu lo Hậu Sự thì....tự nhiên.... :lol: :lol: :P :P :lol: :lol:


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Bác nào có ý sưu tầm thì để em kiếm tiền "Cò".... :lol: :lol: :P :P :lol:.

Posted: Thu 07 Aug, 2008 2:33 pm
by 9PN
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Posted: Thu 07 Aug, 2008 3:20 pm
by Xuân Trường
Bác 9 ơi, Em không có tính cái chuyện lo hậu sự đâu nhưng cũng muốn tìm hiểu xem "CÁC CỤ" tiêu sài tiền như nào. Bác 9 có kiếm tiền cò thì muốn chọn loại gì nhỉ.... :lol: :lol: :lol:

Posted: Thu 07 Aug, 2008 3:28 pm
by 9PN
Xuân Trường wrote:Bác 9 ơi, Em không có tính cái chuyện lo hậu sự đâu nhưng cũng muốn tìm hiểu xem "CÁC CỤ" tiêu sài tiền như nào. Bác 9 có kiếm tiền cò thì muốn chọn loại gì nhỉ.... :lol: :lol: :lol:
Tiền "Cò" trao cho 9PN thì tờ có ông "Tóc Quăn - màu xanh lá cây" à, để thanh toán chuyện đời nay.... :lol: :lol: :P :P :P :P :P

Chử "Ông Tóc Quăn" là TRADEMARK của bác CTG đấy... :wink: :wink:.

Posted: Thu 07 Aug, 2008 4:28 pm
by vuthang
Loại này có specimen không Bác 9 :roll: :roll: :roll: :roll:

Posted: Thu 07 Aug, 2008 11:32 pm
by 9PN
vuthang wrote:Loại này có specimen không Bác 9 :roll: :roll: :roll: :roll:
Nếu có ai "Tự Nguyện" đi hỏi các Cụ có sưu tầm không thì lúc ấy sẽ có hàng "Made In China" sản xuất liền..

Gặp các cụ xong nhớ trở lại trả lời chứ đừng có mua vé 1 chiều à...tức là đi luôn ấy... :lol: :P :lol:
.

Posted: Fri 08 Aug, 2008 2:35 pm
by 9PN
Các bác ui...ui
Các bác giúp 1 quẻ qua tiếng Việt để xem CGB viết cái gì. Chín nghĩ là bác nào có nhận 1 quyển ở CGB thì đọc trong đó nhanh hơn... :P :P

Chín dịch thì hơi lâu vì phải gỏ qua vào Microsoft Word rồi chuyển qua tiếng Anh rồi lại qua tiếng Việt nữa...


Image

.