Page 1 of 1

Tiền âm phủ Trung Quốc

Posted: Wed 21 Nov, 2007 9:00 am
by old_money_vn
Image

Image

Posted: Sat 01 Dec, 2007 1:08 pm
by old_money_vn
tiền mệnh giá...!!!
3800.000
Image
100.000.000.000
Image

:?: :?: :roll: :roll: :roll:

Posted: Mon 17 Dec, 2007 2:06 am
by NguyenHongNhung
mình cũng có rất nhiều tiền âm phủ của Trung Quốc. Nhung minh không biết post len như thế nào...bạn chỉ cho mình với
cám ơn nhiều nhébocap

Posted: Wed 19 Dec, 2007 9:47 am
by old_money_vn
NguyenHongNhung wrote:mình cũng có rất nhiều tiền âm phủ của Trung Quốc. Nhung minh không biết post len như thế nào...bạn chỉ cho mình với
cám ơn nhiều nhébocap

chào bạn Nhung !
Bạn có thể đọc hướng dẫn ở đây
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=77
Rất mong được sớm thấy thêm nhiều tờ mới lạ từ bạn
:roll: :roll: :roll: