Page 1 of 1

Tien am phu o Viet Nam !

Posted: Wed 31 Oct, 2007 8:49 am
by old_money_vn
:lol: :lol: :lol:

Tien am phu duoc su dung o cac tinh va thanh pho trong ca nuoc !
Ha Noi

PN 85577999 L
AB 90882816 X
( hinh cua Bac Ngoc Hai)
Image
Hai Phong DG57911735 A
Image
Sai Gon AL32730338 D

Image


:roll: :roll: :roll:

Posted: Wed 31 Oct, 2007 9:36 am
by Ngọc Hải
Đóng góp 1 mẫu của Sài Gòn cũ năm 1969 của anh bạn Sài Gòn gửi tặng
( Khác mẫu đã Post trước đây )

Image

Image

Posted: Wed 31 Oct, 2007 11:28 am
by old_money_vn
500.000 dia phu dang luu hanh o sai gonImage

Posted: Sat 03 Nov, 2007 2:06 am
by Ngọc Hải
Image