Page 1 of 1

Tặng vật ngày lễ Cha--Father day gifts

Posted: Thu 25 Jun, 2015 10:26 pm
by nt
Năm nay nhân ngày lể Father day (21-5). được tụi nhỏ tặng hai món quà đúng sở thich... Đó là:
1---Cái nhẫn đeo tay mang hình tiểu bang nhà...Hàng Handmade..Tay seller này cũng khéo tay.Lấy đồng quarter mới của Tiểu bang Virginia uốn lại thành cái nhân.Kể cũng Tài.... :lol:
Image

2---Dùng đồng quarter tạo thành cái khuy áo sơ mi (Bouton de manchette/Shirt cufflinks);
Image

Hàng rẻ tiền nhưng có ý nghĩa ....Thanks =D> =D>