Vài miếng vàng vụn ...

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
Post Reply
Hanh Nguyen
Posts: 4
Joined: Wed 09 Feb, 2011 2:05 pm

Vài miếng vàng vụn ...

Post by Hanh Nguyen » Tue 22 Feb, 2011 1:06 am

Quà lì xì ngày Tết ...

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: Vài miếng vàng vụn ...

Post by 9PN » Tue 22 Feb, 2011 5:01 am

Hanh Nguyen wrote:Quà lì xì ngày Tết ...

Image
Nếu có vụn thì bác cho giá hí.... :P :P :P

Hanh Nguyen
Posts: 4
Joined: Wed 09 Feb, 2011 2:05 pm

Post by Hanh Nguyen » Sat 26 Feb, 2011 12:46 am

tranh thủ trước khi lệnh cấm có hiệu lực Bác 9LD à !

http://tuoitre.vn/Kinh-te/426290/Se-cam ... mieng.html

Image

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest