Kỹ vật Côn Sơn khoảng 1963 trở về trước có ai biết không ???

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
Post Reply
laoquy
Posts: 19
Joined: Wed 22 Dec, 2010 3:45 am

Kỹ vật Côn Sơn khoảng 1963 trở về trước có a

Post by laoquy » Wed 22 Dec, 2010 9:37 am

Image
By laoquy at 2010-12-22

Image
By laoquy at 2010-12-22

Image
By laoquy at 2010-12-22

Image
By laoquy at 2010-12-22

Image
By laoquy at 2010-12-22

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest