MONEY KEY CHAINS....

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 05 Feb, 2014 5:25 pm

32---Key chains mang hình tiền ThaiLand..Loại cổ điển: .:D
Image.....Image


Happy collecting...

:lol: :lol: :roll: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 14 Mar, 2014 6:06 pm

33--Key chain mang hình tiền nước Tân Tây Lan (New Zealand):

Image...Image

:lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 28 Oct, 2014 9:33 am

34---Key chains mang hình tiền nước SINGAPORE... Series 1976-1980-Đề tài Birds.:

Image.........Image

:roll: :lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: MONEY KEY CHAINS....

Post by nt » Sat 03 Jan, 2015 4:56 pm

35...Key chains mang hình tiền nước SINGAPORE... Series 1999--Đề tài=Tổng thống đầu tiên của Singapore : Bin Ishak.:
Image......Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: MONEY KEY CHAINS....

Post by nt » Sat 03 Jan, 2015 4:57 pm

36---Key chains mang hình tiền nước SINGAPORE... Series 1967-73--Đề tài: Hoa Lan :
Image........Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: MONEY KEY CHAINS....

Post by nt » Thu 08 Jan, 2015 8:16 pm

37---Money key chain mang hình tiền nươc Mã Lai (Malaysia]
malay011.jpg
malay011.jpg
Attachments
malay011A .jpg
malay011A .jpg (64.64 KiB) Viewed 4666 times
malay011.jpg
malay011.jpg (60.75 KiB) Viewed 4666 times

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: MONEY KEY CHAINS....

Post by nt » Thu 19 Feb, 2015 8:39 pm

37--Key chains mang hình tiền nước Bảo Gia Lợi ( Bulgaria) thuộc Đông Âu, thời Cộng Sản: Hình tiền thuộc series 1962 từ 1 Lev tới 20 Leva

Image.....Image

Happy Collecting... :lol: =D> :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: MONEY KEY CHAINS....

Post by nt » Mon 13 Apr, 2015 2:43 pm

38---Key chain mang hình tiền của nước Hy Lạp (Greece)--Tiền thuộc series 1978 issue: từ 50 đến 5000 Drachmai

Image

=D> :roll: :lol:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: MONEY KEY CHAINS....

Post by nt » Tue 19 May, 2015 8:09 pm

39--Key chain mang hình tiền nước Mông Cổ (Mongolia)
Hình Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) series tiền năm 1993-2003.

Image

:shock: :lol: =D>

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest