Sưu tầm máy tính cầm tay

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Sưu tầm máy tính cầm tay

Post by tomcat1988 » Sat 02 Jun, 2007 2:39 am

Em mới tìm được vài máy tính cầm tay của thời 70s. Nhìn rất lạ mắt. Tò mò, lên mạng tra thì mới biết có người thích sưu tầm máy tình, và có cả mấy quyển catalog như anh em mình sưu tầm coin và tiền.
Trang này là có đủ tư liệu của nhũng máy tính các thời http://www.vintagecalculators.com/

Nếu anh em nào nhà có máy tính cũ, xin đừng dại đem bỏ, có thể đó là model hiếm, bán được tiền đó.

Bang
Nhan Định Bang

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest