Cối Trầu cau

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
Post Reply
User avatar
T-coin
Posts: 187
Joined: Thu 07 Sep, 2006 1:40 am

Cối Trầu cau

Post by T-coin » Sun 29 Apr, 2007 4:17 am

Các cụ nhà ta ngày xưa ăn trầu luôn có Bình vôi, Nhưng cũng có thêm cái cối này nữa. Nhìn nó hay hay em post vui giao lưu cùng các Bác.
Image

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest