Ai có bao thuốc lá cũ bán không?

Post Reply
apollo
Posts: 2
Joined: Thu 15 Apr, 2010 11:11 pm

Ai có bao thuốc lá cũ bán không?

Post by apollo » Thu 15 Apr, 2010 11:21 pm

Em đang tìm mua mấy bao thuốc lá cũ trước 1975 . Nếu ai có xin lien lac với em nhé . Em đang cần mua . Các ban có thể gứi email về centaurider@yahoo.com nếu như muốn bán . Nhớ để lai số điên. thoai. rồi em sẽ liên lac.

Post Reply

Return to “Nhãn diêm, bao thuốc lá, tem nhãn, nhãn trái cây”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest