Nhãn Diêm

Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Nhãn Diêm

Post by vuthang » Sat 20 Jan, 2007 1:38 am

Mình thì không sưu tầm loại này , nhưng gặp cái nào thì post lên để anh em nào sưu tầm có tư liệu :D :D

Image

gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Post by gdanh » Sat 10 Nov, 2007 10:46 pm

mình cũng không sưu tầm loa.i này.
xin chia vui cùng các ba.n 2 trong 6 trang cũa mình .

Image

Image
gdanh

Post Reply

Return to “Nhãn diêm, bao thuốc lá, tem nhãn, nhãn trái cây”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest