Page 1 of 1

một chuyến du hành đến đằng ngoài dampier

Posted: Fri 03 Jun, 2011 3:42 am
by hagiang
nhân dịp em mới mua quyển này
bản in lần 2 năm 174x có sửa chữa bổ sung sau 3 lần du ký của ông
bản đầu năm 1688
giá trị quyển sách: ngoài những lời miêu tả chân thật về vương quốc đằng ngoài, thời điểm Lê- Trịnh
có nhiều bức tranh bút sắt vẽ triều phục, sinh hoạt của người đằng ngoài hồi ấy..........
trọn bộ 6 tập về các nước khác, riêng đằng ngoài thì ở tập 5
em đăng ký trước, tối up hình sau ạ