Page 1 of 1

sách báo cũ

Posted: Sat 16 Apr, 2011 11:16 pm
by hagiang
đục bỏ

Posted: Sun 17 Apr, 2011 12:04 am
by Khải-SG
Câu lục bát và hình nầy hay ! =D>


Image

Posted: Sun 17 Apr, 2011 1:05 am
by hagiang
Dạ đó là thơ của cụ Tản Đà đó ạ!tý tối cháu lục lại post lên để các bác ngâm vịnh qua thời bão giá!

Posted: Sun 17 Apr, 2011 2:24 pm
by Khải-SG
Sách đời mới !


Phụ Nữ Tân Văn - Phấn Son Tô Điểm Sơn Hà
Tác giả: Thiện Mộc Lan.
Nhà xuất bản: Nxb Văn Hoá Sài Gòn
Ngày xuất bản: 03 - 2010
Đây là công trình biên khảo về các chủ đề chính trong toàn bộ 273 số báo Phụ Nữ Tân Văn – một trong những tờ báo quan trọng của Việt Nam đầu thế kỷ 20, xuất hiện trong khoảng thời gian 1929 – 1935.

Image

Posted: Mon 15 Aug, 2011 6:30 am
by hagiang
báo nam phong thì em có vài số, nhưng đợt nam tiến vừa rồi có quyển này
Image
và đặc sản bắc kỳ
Image

Posted: Mon 15 Aug, 2011 6:32 am
by hagiang
quyển sách có chữ ký
Image