Bác 9PN đang gánh ai vậy cà ?

Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Bác 9PN đang gánh ai vậy cà ?

Post by vuthang » Mon 26 Apr, 2010 9:51 am

Open Head - Open Heart - Open Hand

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 26 Apr, 2010 5:13 pm

Hình ni là kiếp trước bác ui...

Nếu kiếp ni thì không chừng con hàng xóm... :mrgreen: :mrgreen: =D> =D> :mrgreen: :mrgreen:User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 02 May, 2010 2:54 am

Bác VuThang đang "phê" món ráy tai.

Image

Món này ở Mỹ thì tiệm cắt tóc hỏng dám làm rồi vì sợ bị kiện... :P :lol: :lol: :lol: :P


Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest