Tàn đèn dầu lạc - Nguyễn Tuân

Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tàn đèn dầu lạc - Nguyễn Tuân

Post by viet-numis » Mon 29 Mar, 2010 7:32 pm

Nhân dịp anh Legolas giới thiệu về tẩu hút http://www.viet-numis.com/viewtopic.php?t=15391 , xin trích một đoạn về xem tướng tẩu trong cuốn "Tàn đèn dầu lạc" của Nguyễn Tuân.

Đây là tập ký sự về những tay nghiện thuốc phiện, về các tiệm hút tại Hà nội nửa đầu thế kỷ 20. Cũng như về thú hút hồng phiến tại Hồng Kông, nơi tác giả sang đóng bộ phim truyện đầu tiên của Việt Nam. Sách được nhà xuất bản Mai Lĩnh cho ra mắt độc giả lần đầu năm 1941. Trong hình là tái bản năm 2002 bởi nhà xuất bản văn hóa thông tin.
b2d8a3125dab4198a3b13f140251e007.jpg
b2d8a3125dab4198a3b13f140251e007.jpg (39.26 KiB) Viewed 1581 times
09d824bda2cd09a3bf232721f5530b9b.jpg
09d824bda2cd09a3bf232721f5530b9b.jpg (83.22 KiB) Viewed 1581 times
da4b148569e40ad9693cfaf37f957250.jpg
da4b148569e40ad9693cfaf37f957250.jpg (78.54 KiB) Viewed 1581 times

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest