THẺ CĂN CƯỚC XƯA...Ơi LÀ ...XƯA.....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

THẺ CĂN CƯỚC XƯA...Ơi LÀ ...XƯA.....

Post by nt » Wed 18 Nov, 2009 12:23 pm

Khi Việtnam còn là thuộc địa của Pháp, thì Miền Trung Phần gọi là ANNAM, phần này thuộc sự bảo hộ của PháP nhưng do triều đình nhà Nguyễn cai trị.:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Annam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_K%E1%BB%B3

Trong khu vực này cũng có giấy chứng như một cái căn cước địa phương cho những người làm việc với chính quyền như sau:


Image
Image

Sau khi Quốc gia ViệtNam thành lập vào 6/1948, đứng đấu nước là Quốc Trưởng Bảo Đại. Nhưng có cắt một phần đất thuộc miền Cao nguyên trung phần. Phần đất này gọi tên là HOANG TRIỀU CƯƠNG THỔ, đặt dưới quyền của Bảo Đai.Tại phần đất này thì Bảo Đại là Hoàng Đế.....
Dân vùng này cũng cần có thẻ căn cước như những vùng khác nhưng do quan Khâm Mạng Hoàng Triều Cấp với ký phó thự của sở Cảnh Sat miền, trực thuộc Nha Cảnh Sát Quốc Gia Vietnam;


http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%9 ... BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng ... h%E1%BB%95

Image
Image

Cần chú ý tới con dấu của Quan Khâm Mạng Hoàng Triều:

Image

Một tài liệu nhiều tính chất lịch sử...:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest