Sách : Những huyền thoại lịch sử bắc, trung bộ - Hà nội 1887

Hanoi
Posts: 13
Joined: Wed 31 Dec, 2008 4:27 am

Post by Hanoi » Fri 23 Oct, 2009 3:16 am

Cac bac co the tham khao thong tin nay:

According to the 1889 Launay Atlas, "Ké-so, south of Hanoi in Hanoi Province, head town of a district with 6000 Christians, was the residence of Tonkin's Vicars Apostolic from 1860 to 1886" before the See was moved to Hanoi by bishop Puginier. In Ke-so were built a number of conventual buildings, and are buried bishops Retord, Jeantet and Theurel. Launay's map - which contains a number of misplacements of rivers and towns - APPEARS to locate it a bit west of the Phu Ly to Ninh Binh road, a few kilometres south-west of Phu Ly (Ha Nam prov.), on the Song Day. Even in 1889, it was visibly not a big place. I've never been there myself but if I had to give it my best shot, I would suggest it corresponds with today's town of Kien Khe in the Thanh Liem district.

http://www.lib.washington.edu/SouthEast ... /keso.html

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 24 Oct, 2009 9:00 am

Bác Hanoi google tài thật. Tôi tìm Kẻ Sở thì toàn ra "Kẻ sở khanh đã hại đời ..." :lol:

Dựa vào các từ khóa của bác tôi tìm thêm được trong bài "French Missionary Expansion in Colonial Upper Tonkin" của tác giả Jean Michaud đăng trên tạp chí nghiên cứu đông nam Á số 35(2), tháng 6/2004
http://www.fss.ulaval.ca/CMS/upload/DossierUpload/fichier248.pdf?1161022020749 wrote:In 1884, at the request of the commander of French forces in Indochina, Puginier moved from the mission’s headquarters in Kẻ Sở’ (near Kiên Khê in present-day Hà Nam province) to take up residence in Hanoi and assist the colonial authorities in the pacification of Tonkin.
Và bài dịch tiếng Việt ở đây
http://sachhiem.net/SACHNGOAI/NguyenTriCamdch.php wrote:Vào năm 1884, để đáp ứng lời yêu cầu của người chỉ huy lực lượng Pháp ở Đông dương, Puginier rời khỏi cơ quan đầu não của phái bộ ở Kẻ Sở (còn gọi là Sở Kiện - gần thị trấn Kiện Khê của tỉnh Hà Nam ngày nay - ND) để về sống ở Hà Nội và giúp đỡ chính quyền thực dân trong việc bình định xứ Bắc Kỳ.
Nếu tìm "Kiện Khê" trên google thì sẽ thấy nói đến mỏ đá, nghề đập đá... Như vậy phù hợp với thông tin trong bài "Các thành viên phòng thương mại Hà Nội và Hải Phòng (giai đoạn 1886 đến 1902)"

Còn nếu tìm theo "Sở Kiện"
http://nhasachttgmhanoi.com/?u=nws&su=d&cid=137&id=133 wrote: Giáo xứ Sở Kiện nằm ở thị trấn Kiện Khê – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam, cách Tòa TGM Hà Nội khoảng 70km về phía Nam. Đây là một giáo xứ lớn với tổng số 5.940 giáo dân, do cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập làm chính xứ.
Như vậy theo thông tin của các bác numismate, Hagiang và hanoi cung cấp, Kẻ Sở đã được định vị.

Image

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest