Sách học tiếng Việt Nam theo phương ngữ bắc kỳ - Hà nội 1898

Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Sách học tiếng Việt Nam theo phương ngữ bắc k

Post by viet-numis » Sun 05 Oct, 2008 8:02 pm

Sách xuất bản tại Hà nội năm 1898. Tác giả, ông Ngô Dê Mân (Norrdemann), cũng là người chuyển ngữ Kim Vân Kiều tân truyện sang tiếng Pháp. Xem ra cách đây 100 năm, chính tả tiếng Việt cũng khác. Xin giới thiệu với các bác một vài trang sách.

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest