Page 1 of 1

Sưu tầm bài ca vọng cổ xưa & điã hát nhựa

Posted: Sun 24 Feb, 2008 4:39 am
by Khải-SG
ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Posted: Wed 27 Feb, 2008 4:28 pm
by Khải-SG
ImageImage

Posted: Wed 27 Feb, 2008 4:37 pm
by Khải-SG
ImageImage

Posted: Tue 16 Dec, 2008 1:15 pm
by Khải-SG
ImageImage
Image

Posted: Mon 05 Jan, 2009 5:25 pm
by haitrieu
Nhìn thích quá !! anh Khải-SG có thể cho tôi bản scan bìa các đĩa này không?(bản scan dung lượng lớn đấy ạ). Thanks anh :D