Giấy xưa 1901

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Giấy xưa 1901

Post by 9PN » Mon 05 Nov, 2007 2:13 am

ImageImage

Giấy được viết và chứng nhận năm 1901 và được chứng nhận lại năm 1962 tại Qui Nhơn..

Image.

gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Post by gdanh » Tue 06 Nov, 2007 4:10 pm

chúc mừng anh 9PN bước vào lãnh vực mới, sưu tầm con niêm. :D :D :D
gdanh

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 07 Nov, 2007 8:23 pm

gdanh wrote:chúc mừng anh 9PN bước vào lãnh vực mới, sưu tầm con niêm. :D :D :D
Bác Gdanh ơi...
9PN còn nhiều loại này vì cũng vớt 1 ít trong chuyến đi VN...

....Bây giờ đang đợi thời cơ thuận lợi thì mới để lên mục "Thích Đủ Thứ"

....... Hàng để lên chưa được 2 ngày thì bị mất vào mục riêng. Không ai vào xem mỗi tiêu đề, trừ phi nó còn hiện ở trang chính....
.

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest