Bằng cấp, giấy chứng nhận,... xưa

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Bằng cấp, giấy chứng nhận,... xưa

Post by Khải-SG » Mon 30 Jul, 2007 2:18 pm

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Jul, 2007 2:28 pm

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 05 Aug, 2007 3:53 am

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 25 Nov, 2007 5:01 pm

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 16 Dec, 2007 3:08 pm

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 16 Dec, 2007 3:17 pm

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 16 Dec, 2007 3:23 pm

Image

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 05 Jan, 2008 11:57 am

Đánh đu với bác BaPhi một cái

[fullalbumimg]570[/fullalbumimg]

theairlines06
Posts: 5
Joined: Wed 09 Jan, 2008 2:08 pm
Location: Việt nam

Post by theairlines06 » Wed 09 Jan, 2008 2:16 pm

mình có một số văn tự chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp bởi chính phủ pháp cách đây cũng mấy chục năm rồi năm một ngàn chín trăm mười mấy đó ,có cả chữ ký và mộc ,giáp lai của chính phủ pháp nữa
nên bạn nào có nhả hứng muốn xem xin liên lạc với mình
Business Class

theairlines06
Posts: 5
Joined: Wed 09 Jan, 2008 2:08 pm
Location: Việt nam

Post by theairlines06 » Wed 09 Jan, 2008 2:16 pm

mình có một số văn tự chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp bởi chính phủ pháp cách đây cũng mấy chục năm rồi năm một ngàn chín trăm mười mấy đó ,có cả chữ ký và mộc ,giáp lai của chính phủ pháp nữa
nên bạn nào có nhả hứng muốn xem xin liên lạc với mình
Business Class

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Wed 09 Jan, 2008 9:34 pm

Tôi muốn xem đây, bạn cho hình lên xem nào . :lol:

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest