Page 1 of 1

Hóa đơn các tiệm vàng

Posted: Tue 10 Jul, 2007 3:20 pm
by Khải-SG
Mặt trước :

Image

Sau ngày 30/4/1975, đi ngang tiệm vàng nầy Phi tui còn thấy tượng 2 con cọp sơn màu vàng sọc đen trước cửa tiệm. Không biết nay còn không ? Để bữa nào lên Sài gòn đi ngang đây nếu thấy còn thì chụp hình đăng lên đây chơi...hi hi :D

Thôi rồi. Mới thấy bữa trước, bây giờ tiệm vàng biến thành khách sạn mini Ngân Hà thuộc Bến Thành Tourist rồi. Ôi "Thanh hải biến vi tang điền".

Mặt sau :

Image

Posted: Fri 23 Nov, 2007 11:49 pm
by Khải-SG
Image

Góp cùng Bacbaphi

Posted: Fri 07 Dec, 2007 7:02 am
by thycm2002
Image

Posted: Fri 07 Dec, 2007 7:08 am
by thycm2002
Bacbaphi ơi các địa chỉ này hiện nay có còn không?
Image