Page 1 of 1

mong các bác cho em chút thông tin về cái mề đay n

Posted: Tue 21 Jan, 2014 3:31 pm
by hotrunghieu
Image
Image
theo em tìm hiểu thì hình trên mề đay rất giống tổng thống Tưởng Giới Thạch