QUỐC HỘI =Medal....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

QUỐC HỘI =Medal....

Post by nt » Tue 27 Mar, 2012 12:32 pm

1---Quốc Hội Viet Nam Cộng Hòa:
1-1 Tem Thơ bản Hiến Pháp:
Image
1-2 Medal và Pin cài áo của nghị viên Hạ Nghị Viện:
ImageImage
1-3: Cơ sở Quốc HộI:Thượng và Hạ Nghị Viện:
Image

2---Quốc Hội CHXHCNVN:
2-1 Tem thơ Hiến Pháp và Medal:
ImageImage

3---Quôc Hội Hoa Kỳ:
3-1--Medal và tem cơ sở quốc HộI:
ImageImage
3-2--Mỗi khi tuyên thệ Nhập Tịch Mỹ, Công dân mới nhận một lá cờ và bảng Tuyên ngôn Đôc Lập---Hai USD mô tả cảnh ký bản tuyên ngôn độc lập 1776 :
ImageImage


:lol: :roll: :-({|=

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest