Em Đến Thăm Anh Đêm 30 - Tết.

User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

Post by NguyenToanThang » Mon 13 Dec, 2010 1:33 pm

Đúng là câu chuyện có một không hai và thực sự có nhiều ý nghĩa, Cám ơn Anh Chín và chúc mừng Bác Toàn. Cả hai lần Bác nhận medal đều rất có ý nghĩa - cả hai người đều trân trọng sức lao động của Bác. :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest