TELEPHONE TOKENS :---#01 Dùng tại Vietnam.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TELEPHONE TOKENS :---#01 Dùng tại Vietnam.

Post by nt » Fri 26 Dec, 2008 10:30 pm

Telephone token là những mếng kim loại được đúc theo dạng của một đồng bạc cắc...Một mặt có khiá để cho đồng tiền có thể nằm đúng khía (slot) của máy điện thoại được thiết kế,
Token này phải mua trước và dùng cho những điện thoại công công phải trả phí.
Ở VN củng không thoát cái thông lệ của sự xử dụng kỹ thuật thời đó. Những mày điện thoai này thưỡng được nhập từ Pháp qua và đặt tại các bưu điện chính trong Nam và Ngoài Bắc.
Đại loại các telephone boot đơn lẻ đặt tại các khu phố (Hình ) hay được xây dựng thành một dẫy liền nhau như ở bưu Điện Saigon dành cho đường dây viễn liên.....
Image
Một telephene boot ở ngoại Quốc..

Tại Việt nam hình như đã xử dụng hai loại máy điện thoại có khía (Slot) khác nhau, Như sau:

1----Loại telephone tokens dùng tại Bưu Điện Hànoi, có hai kiểu ngôi sao :Loai ngôi sao Lớn và Nhỏ, với chữ tắt BDTP--Mặt sau như nhau..có khía lồi...
Image

2----Loai telephone tokens xử dụng tại Bưu Điện Saigon.-Mặt trước ghi BƯU DIEN VIETNAM--Mặt sau cũng ghi BƯU DIEN- VIETNAM và có kía lõm..
Image

3---Ngoài ra, hồi gần đây thấy được chào mời một loại token bằng đồng được khắc chữ LVD và CM với khổ lớn hơn thường lệ (24-30mmm).???
Dealer nói LVD là chữ khắc dùng cho Bưu Điện tại đường Lê Văn Duyệt ??? và CM là token dùng cho bưu điện tại đường Cách Mạng cũ.
Theo nhận xét của cá nhân thì đây là loại tokens Hàm Nghi vì:
1)-Thời đó, không thấy loại máy điện thoại nào xử dụng loại token lớn như vậy.???
2)-Hai đường này không có cơ sở bưu điện có xử dụng điện thoại công công mà nếu có chỉ có dich vu bán tem , thu phát thư mà thội ???Không rõ lắm, Bạn nào biết xin bổ xung hình ảnh và tài liệu cho 2 cơ sở Bưu Điện này..
3) Hai tokens này không tìm thấy một tài liệu nào cả, Loại token trắng nickel ở trên đã đườc ông Danielle khảo xát tường tận và công nhăn là telephone tokens đã được dủng tại bưu điện ở Vietnam trong khoáng từ 1955-1960 trong sách của ông ta.
Image
Loại CM token không mua vì thấy hàm Nghi...
Lần sau sẽ trình bầy một số telephone tokens dùng tại các nước khác...
:D :D :roll:

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 27 Dec, 2008 8:01 am

Bác NT siêu tập telefon-token Việt Nam thì coi như mấy token nầy là thuỷ tổ của telefon-card thời nay từ telefon-card loaị chip tơí telefon-card mạch in (?). Vậy bác show luôn telefon-card đi bác. :lol:

Về token loại Sàì gòn có 2 loại, một loại có chứa sắt nên nam châm hít, một loại không có chất sắt nên nam châm không hít. Loại sau hiếm nhé bác NT.

Riêng tin tức nghe được là Nhật Bản bồi thường chiến tranh cho 2 miền Việt nam trong đó có lắp đặt mấy cái public telefon boot nầy do đó mình mới thấy token nó giống nhau nhe. Tui nghe nói ngoài bắc sau đó dẹp do không thông dụng. Còn tại sao loại token có ngôi sao lại tìm thấy trong Sài gòn thì có người đoán sau ngày 30-4-1975 bưu điện SG còn sài loại hình nầy và có lẻ người ta mang token cũ ngoài bắc vô sài thử cho phía nam và sau đó nó chạy ra ve chai vì có ai đó mua token rôì không gọi điện thoại mà bỏ tuí...

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest