US Military tokens : IH Đại sứ Quán Mỹ...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

US Military tokens : IH Đại sứ Quán Mỹ...

Post by nt » Wed 24 Dec, 2008 12:18 pm

Một nhóm U S military tokens xử dụng tại Club của toà Đái sứ Mỹ ở Saigon.
Club International House (IH) ở tại sồ 69 Nguyễn Huệ- Saigon, được điều hành bởi Tòa Đại sứ Mỹ. Club này mở để phục vụ cho các nhân viên ngọai giao đoàn, nhân viên sứ quán và quân nhân Mỹ các cấp khi công tác về Saigon .
Tokens được liệt kê trong sách của Bows và Cunningham

1---Loại bằng Nickel trắng:
Image

2---Loại bằng đồng:
Image
:D :roll: :-({|=

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest