Mề đay kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Mề đay kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Post by viet-numis » Wed 07 May, 2008 10:08 pm

Image

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest