Mề đay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà!

Post Reply
Người mới
Posts: 8
Joined: Tue 03 Apr, 2007 1:59 pm
Location: Quảng Ninh - Việt Nam

Mề đay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà!

Post by Người mới » Wed 05 Sep, 2007 1:46 am

Xin giới thiệu với mọi người 1 mề đay VNDCCH:

Image
Image

Image
Image

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest