Mề đay kỷ niệm Mỹ ngừng can thiệp quân sự vào Việt Nam?

Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Mề đay kỷ niệm Mỹ ngừng can thiệp quân sự v

Post by viet-numis » Thu 15 Mar, 2007 6:54 pm

Giới thiệu với mọi người mề đay "Hòa Bình", đúc bởi Mint America, đề ngày 04/1973. Đường kính 50 mm, nặng 60 gr, chất liệu bạc 999/1000.

Theo như chứng chỉ đính kèm, mề đay hòa bình này có 3 kiểu

1) Đường kính 30 mm, chất liệu bạc 999/1000, số lượng 2350
2) Đường kính 50 mm, chất liệu bạc 999/1000, số lượng 1200
3) Đường kính 30 mm, chất liệu vàng 18K, số lượng 150

Phải chăng mề đay được phát hành để kỷ niệm việc Mỹ chấm dứt can thiệp quân sự vào Việt Nam ?

ImageImage

ImageImage

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests