Hướng Đạo Việt Nam - Huy Hiệu và bao thư

Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Hướng Đạo Việt Nam - Huy Hiệu và bao thư

Post by gdanh » Mon 15 Jan, 2007 2:06 am

Phong trào Hướng Đạo Việt Nam (HDVN) do Trưởng Trần Văn Khắc sáng lập năm 1930. Một số nhà Cách Mạng lão thành xuất thân từ phong trào này.
Website cũa HDVN: http://www.hdvietnam.net/

=== Xin góp vui cùng các bạn một số huy hiệu HDVN tại hãi ngoại.

Image

=== Bao thư dùng tem hướng đạo

Image
gdanh

Post Reply

Return to “Huân chương, huy chương,huy hiệu, Token/Jeton, Medal”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest