Điện thoại xiaomi có nên mua.

Post Reply
aladinb
Posts: 1
Joined: Tue 01 Nov, 2016 7:27 pm

Điện thoại xiaomi có nên mua.

Post by aladinb » Thu 15 Dec, 2016 4:16 am

Đang định làm 1 chú điện thoại xiaomi. Không biết có nên không.

Mong mọi người giúp đỡ.

Post Reply

Return to “Thẻ điện thoại”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest