Thẻ điện thoại Việt Nam!

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Thu 11 Oct, 2007 6:41 pm

Chào Xuân trường!
mình sẽ liên lạc với bạn sau!
Thân!
tem tien duc lo

Post Reply

Return to “Thẻ điện thoại”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest