Vạn Đò Huế

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Vạn Đò Huế

Post by 9PN » Sat 13 Sep, 2014 8:40 pm

Một chút gì cho Huế đi em...:)

"Đò không cậu?", tiếng mời gọi thuở nào mỗi lần đi về đêm trên đường Huỳnh Thúc Kháng hay đường Bạch Đằng dọc theo sông Đông Ba, Huế. Nếu xa hơn nữa thì vào công viên Thương Bạc, bạn sẽ nghe mời gọi...

Bây giờ thì không còn nữa vì tất cả người dân vạn đò đã dời đô lên định cư trên đất.

Post Reply

Return to “Bưu thiếp, hình ảnh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest