Chim Ruồi #2

Vẹt, sáo, gà chọi,...
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Chim Ruồi #2

Post by 9PN » Sun 08 Apr, 2012 9:09 pm

Phóng sự cuối cùng chim ruồi.

Hình những ngày trước:

ImageImage

Hôm nay chim mẹ ở xa và đang dzũa mình vì phá:

ImageImage

Thế là liều làm thêm vài hình:

Image

Chụp gần quá. 2 chim con sợ và bay xuồng đất. Mình rượt theo và giử lại để làm vài hình. Sau đó thì 1 con bay đi, chim còn lại thì cho vào tổ vì còn yếu:

Image

2 chim con nằm trong bàn tay thì nó nhỏ cở nào:

ImageImage

,

Post Reply

Return to “Chim”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest