Giới thiệu loại công phiếu mới tầm được.

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Giới thiệu loại công phiếu mới tầm được.

Post by DungDang » Mon 26 Feb, 2007 5:28 am

Tôi vừa tầm được 3 loại công phiếu mới , xin giới thiệu mọi người cùng xem.
[fullalbumimg]144[/fullalbumimg] [fullalbumimg]145[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]146[/fullalbumimg] [fullalbumimg]147[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]148[/fullalbumimg] [fullalbumimg]149[/fullalbumimg]
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest