Công phiếu

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Công phiếu

Post by DungDang » Sun 25 Feb, 2007 3:46 am

Xin gởi các bác xem loại công phiếu mới tầm được
[albumimg]137[/albumimg]
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest