Page 1 of 1

Công Trái Nam Bộ Năm Triệu Đồng...

Posted: Mon 29 Jan, 2007 6:58 am
by 9PN
Có người quen tặng 1 tờ "Công Trái Nam Bộ". 9PN không dám lấy ra vì sợ nó bị té làm 2... chắc tờ này cũng thăng trầm lắm vì đã qua nhiều người trong dân gian...
Xin hỏi các bác tờ này thì có chử "Công Thái Nam Bộ Năm Triệu Đồng" nhưng mặt chính lại số 100. Vậy thì cái nào đúng?

Image
Image

.

Posted: Mon 29 Jan, 2007 12:17 pm
by viet-numis
Em nghĩ là cả 2 đều đúng : 5 triệu đồng là tổng số công thải phát hành. Trên mặt điều lệ có ghi

...
200 phiếu 1000 đ = 200.000 đ
4000 phiếu 500 đ = 2.000.000 đ
28000 phiếu 100 đ = 2.800.000 đ
...

tổng cộng là 5.000.000 đồng. Như vậy tờ của bác là 1 trong số 28000 tờ loại 100 đ phát hành.

Posted: Tue 30 Jan, 2007 12:32 am
by 9PN
viet-numis wrote:Em nghĩ là cả 2 đều đúng : 5 triệu đồng là tổng số công thải phát hành. Trên mặt điều lệ có ghi

...
200 phiếu 1000 đ = 200.000 đ
4000 phiếu 500 đ = 2.000.000 đ
28000 phiếu 100 đ = 2.800.000 đ
...

tổng cộng là 5.000.000 đồng. Như vậy tờ của bác là 1 trong số 28000 tờ loại 100 đ phát hành.
Bạn Admin ui...
Lổi tại tui mọi đàng... cái tội quên đeo kính lão....
Vậy là phải đi tìm tờ 500 đ và 1000 đ nữa. Kiểu này hơi mệt cho kiếp này... :lol: :o :o :lol:

.
,

Tội lỗi! Tội lỗi

Posted: Wed 31 Jan, 2007 7:41 am
by nguyenhuynh
Em thấy Bác 9PN có vẻ...cần người giám hộ cho bộ sưu tập của mình rồi đấy. Bác nên tìm một người trẻ, đẹp trai, đam mê tiền giấy...như em chẳng hạn để giám hộ bộ tài sản khổng lồ của Bác nhé! Em nhận làm việc không công đấy!!! :lol: :lol: :o :o :o